Blog

Jak umorzyć dług w urzędzie skarbowym?
11 grudnia, 2023
Autor: Widoczni

Jak umorzyć dług w urzędzie skarbowym?

Zaległości podatkowe są jednym z najbardziej stresujących problemów finansowych, a pytanie, jak umorzyć dług w urzędzie skarbowym, często pojawia się w kontekście poszukiwania rozwiązań. W tym artykule postaramy się przybliżyć Ci różne aspekty tego procesu, od zrozumienia podstaw umorzenia, przez przygotowanie wniosku, aż po ewentualne odwołanie od decyzji urzędu. Dzięki temu zdobędziesz kompleksową wiedzę, która pozwoli Ci podjąć świadome i przemyślane działania w celu rozwiązania problemu zaległości podatkowych.

Zadłużenie w urzędzie skarbowym – podstawy umorzenia długu

Umorzenie długu w urzędzie skarbowym to proces, który może być inicjowany na wniosek podatnika i jest uregulowany w rozdziale 7a działu III Ordynacji podatkowej. Istnieją różne formy umorzenia, w tym umorzenie całościowe, częściowe oraz warunkowe. Zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, urząd skarbowy może umorzyć w całości lub w części:

 • zaległości podatkowe,
 • odsetki za zwłokę,
 • opłatę prolongacyjną. 

Umorzenie może dotyczyć zobowiązań w zakresie podatków PIT, VAT i CIT. 

Kiedy można ubiegać się o umorzenie długu

Decyzja o umorzeniu jest uznaniowa i zależy od urzędu skarbowego. Umorzenie długu musi być uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym

Ważny interes podatnika to sytuacja, w której z powodu nieprzewidzianych i losowych wydarzeń, takich jak utrata pracy czy nagła strata majątku, nie jesteś w stanie spłacić swojego długu podatkowego. Innymi słowy, jeśli przez niespodziewane okoliczności straciłeś możliwość zarobkowania i nie możesz uregulować zaległości, masz ważny interes w umorzeniu długu.

Interes publiczny, z kolei, dotyczy sytuacji, w której spłata długu podatkowego zmusiłaby Cię do korzystania z różnych form pomocy społecznej. Oznacza to, że gdybyś miał zapłacić zaległości, nie byłbyś w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb materialnych, takich jak jedzenie czy mieszkanie, bez wsparcia ze strony państwa.

Jak umorzyć dług w urzędzie skarbowym – przygotowanie wniosku

Wniosek o umorzenie można złożyć najwcześniej dzień po terminie płatności podatku, gdyż umorzenie dotyczy tylko zaległości podatkowych. Nie zwlekaj też długo ze złożeniem wniosku, bo jeśli urząd nie umorzy Ci płatności, zapłacisz należną zaległość wraz z odsetkami.

Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty, które uzasadniają Twoją prośbę. Wykaż ważny interes swój lub interes publiczny. Może to być między innymi oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej oraz informacje o Twojej bieżącej sytuacji finansowej, takie jak dane z okresowego bilansu czy rachunku zysków i strat. 

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, wniosek złóż do urzędu skarbowego właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Dla firm jako osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, wniosek składamy w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby podmiotu. Wniosek można złożyć podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie. Jeśli działasz przez pełnomocnika, do wniosku dołącz pełnomocnictwo. Pamiętaj, że urząd jest związany treścią twojego wniosku, więc dokładnie określ, o jaką formę umorzenia Ci chodzi.

Możliwe wyniki rozpatrzenia wniosku

Urząd skarbowy rozpatruje każdą sprawę indywidualnie i może sprawdzić Twoją sytuację majątkową, a także to, jak odmowa umorzenia zaległości wpłynie na sytuację życiową Twoją i Twojej rodziny. 

Jeśli Twój wniosek spełnia wymogi, urząd może uznać Twoją prośbę i umorzyć zaległości podatkowe, odsetki lub opłaty prolongacyjne. Z drugiej strony, urząd ma prawo odmówić umorzenia, nawet jeśli są ku temu przesłanki. Decyzje w tej materii są uznaniowe, co oznacza, że urząd nie jest zobowiązany do udzielenia ulgi.

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, masz możliwość złożenia nowego wniosku, wskazując na nowe okoliczności. Urząd jest zobowiązany do ponownego rozpatrzenia sprawy i nie może odmówić wszczęcia postępowania, tylko dlatego, że wcześniej wydał decyzję odmowną. Możesz spotkać się z odmową wszczęcia postępowania jedynie jeśli złożysz wniosek, nie będąc stroną sprawy, lub jeśli Twoja prośba nie ma podstawy prawnej. W niektórych przypadkach urząd może również umorzyć postępowanie, na przykład gdy zadłużenie w urzędzie skarbowym się przedawniło.

Podsumowanie

Zrozumienie procesu umorzenia długu w urzędzie skarbowym jest kluczowe dla każdego, kto boryka się z problemem zaległości podatkowych. Pamiętaj, że urząd skarbowy rozpatruje wnioski indywidualnie i ma prawo do odmowy, nawet jeśli są ku temu przesłanki. Jeśli jednak z różnych przyczyn nie jesteś w stanie złożyć wniosku o umorzenie lub obawiasz się, że zostanie on odrzucony, istnieją inne sposoby na uregulowanie zaległości. Jednym z nich może być zaciągnięcie pożyczki online na korzystnych warunkach, ze sprawdzonej instytucji, co pozwoli Ci spłacić podatek i uniknąć dalszego zadłużenia. Nie czekaj, działaj teraz, aby uniknąć dalszych komplikacji. Więcej informacji o warunkach pożyczek znajdziesz na naszej stronie.

  Kontakt
  Napisz do nas


  Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego wnioskującego, a ostateczne warunki kredytowania zależą od wyniku tej oceny. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
  Oferta pożyczkowa dla DLA FIRM obowiązuje od 01.09.2021r, dotyczy pożyczki w wysokości od 4.000 do 50.000 zł, zawieranych na okres od 6 do 48 miesięcy za pośrednictwem strony www.aviorfinance.pl. Umowa o pożyczkę zawierana jest na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w trybie i na warunkach określonych w Tytule XIX (art. 720 –724 ) Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem postanowień ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 z późn. zm.) i nie może być przeznaczona na cele konsumpcyjne. Pożyczka uruchamiana jest bezpośrednio na konto firmowe Pożyczkobiorcy.

  Przykład reprezentatywny dla pożyczki „DLA FIRM”: całkowita kwota kredytu wraz z kredytowanymi kosztami kredytu 28 040,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 32 863,71zł, oprocentowanie zmienne 15,50%, całkowity koszt kredytu 12 863,71zł (w tym: prowizja 1800,00 zł, opłata administracyjna 6 240,00 odsetki 4 823,71zł), okres 24 miesiące, 23 miesięczne równe raty po 1 366,24 zł, oraz ostatnia rata wyrównująca 1 440,19 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 67,94 %. Kalkulacja na dzień 12.02.2024 r.

  Oferta pożyczkowa Konsument obowiązuje od 01.09.2021r, dotyczy pożyczki w wysokości od 2.000 do 10.000 zł, zawieranych na okres od 6 do 25 miesięcy za pośrednictwem strony www.aviorfinance.pl. Przykład reprezentatywny dla pożyczki „Konsument”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 56,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 181,15 zł, oprocentowanie zmienne 15,50%, całkowity koszt kredytu 1 181,15 zł (w tym: koszty pozaodsetkowe 773,10zł, odsetki 408,05 zł), okres 19 miesięcy, 18 miesięcznych równych rat po 219,76 zł, oraz ostatnia rata wyrównująca 225,47 zł. Kalkulacja na dzień 12.02.2024 r.

  Informacja wymagana przez Google dla reklam produktów i usług finansowych:

  Minimalny okres spłaty pożyczki konsumenckiej: 6 miesięcy, maksymalny okres spłaty pożyczki: 42 miesięcy, maksymalne RRSO: 87,08%.

  Minimalny okres spłaty pożyczek dla firm: 12 miesięcy, maksymalny okres spłaty pożyczki 60 miesięcy, maksymalne RRSO 79,64%.

   

  Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności
  Obecnie możesz zawrzeć umowę online tylko jako przedsiębiorca lub rolnik.
  Pożyczki konsumenckie można zawierać w lokalnych punktach obsługi. (mapa punktów)