Blog

30 czerwca, 2023
Autor: Ewelina Liber

I OGŁOSZENIE O OFERCIE NABYCIA AKCJI SERII M

Na podstawie art. 434 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) Zarząd Spółki pod firmą AVIOR FINANCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sącz zwana dalej Spółka niniejszym oferuje objęcie akcji serii M z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na zasadach subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych .
1/ Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego podjęło Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2023 roku
2/ Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę 512.425,00 zł
3/ Prawu poboru podlega 180.855 akcji na okaziciela serii „M” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja
4/ Zgodnie z uchwałą nr 1/30.06.2023 Rady Nadzorczej z dnia 30.06.2023 r. cena emisyjna akcji uzależniona jest od ilości objętych akcji i wynosi odpowiednio:

 • akcje w ilości od 1 do 500 – 40,00 (czterdzieści) złotych za jedną akcję;
 • akcje w ilości od 501 do 1000 – 38,00 (trzydzieści osiem) złotych za jedną akcję;
 • akcje w ilości od 1001 do 2000 – 36,00 (trzydzieści sześć) złotych za jedną akcję;
 • akcje w ilości od 2001 do 3000 – 34,00 (trzydzieści cztery) złotych za jedną akcję;
 • akcje w ilości od 3001 do 4000 – 32,00 (trzydzieści dwa) złote za jedną akcję;
 • akcje w ilości powyżej 4001 – 30,00 (trzydzieści) złotych za jedną akcję.
  5/ Prawo poboru przysługuje akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki tj. na każde 3 obecnie posiadane akcje będzie przypadać 1 nowa akcja.
  6/ Zapisy na akcje serii „M” będą przyjmowane od 03.07.2023 r. do 15.08.2023 r. w biurze Zarządu Spółki w Nowym Sączu 33-300 Nowy Sącz, ul. Tadeusza Kościuszki 13
  7/ Akcjonariusz któremu przysługuje prawo poboru z akcji w dniu ustalenia prawa poboru; to jest 15.08.2023 r. może w terminie przyjmowania zapisów dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż 180855 akcji. W razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy akcje te będą przyznane zgodnie z zasadą proporcjonalności.
  8/ Wpłaty na akcje powinny być dokonywane wraz ze złożeniem zapisu na rachunek bankowy Avior Finance S.A. z siedzibą w Nowym Sączy nr r-ku:47 1090 2590 0000 0001 3191 0712 lub nr 56 1090 2590 0000 0001 3426 7262 prowadzone przez Santander Bank S.A. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów, tj. do dnia 15.08.2023 r., skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru
  9/ Zapisujący przestaną być związani zapisem jeśli emisja akcji nie zostanie zgłoszona do KRS do dnia 31.12.2023 r.
  10/ Informacja o przydziale akcji zostanie podana nie później niż 17.08.2023 roku
  Nowy Sącz, dnia 30.06.2023 r.

  Kontakt
  Napisz do nas


  Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego wnioskującego, a ostateczne warunki kredytowania zależą od wyniku tej oceny. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
  Oferta pożyczkowa dla DLA FIRM obowiązuje od 01.09.2021r, dotyczy pożyczki w wysokości od 4.000 do 50.000 zł, zawieranych na okres od 6 do 48 miesięcy za pośrednictwem strony www.aviorfinance.pl. Umowa o pożyczkę zawierana jest na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w trybie i na warunkach określonych w Tytule XIX (art. 720 –724 ) Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem postanowień ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 z późn. zm.) i nie może być przeznaczona na cele konsumpcyjne. Pożyczka uruchamiana jest bezpośrednio na konto firmowe Pożyczkobiorcy.

  Przykład reprezentatywny dla pożyczki „DLA FIRM”: całkowita kwota kredytu wraz z kredytowanymi kosztami kredytu 28 040,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 32 863,71zł, oprocentowanie zmienne 15,50%, całkowity koszt kredytu 12 863,71zł (w tym: prowizja 1800,00 zł, opłata administracyjna 6 240,00 odsetki 4 823,71zł), okres 24 miesiące, 23 miesięczne równe raty po 1 366,24 zł, oraz ostatnia rata wyrównująca 1 440,19 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 67,94 %. Kalkulacja na dzień 12.02.2024 r.

  Oferta pożyczkowa Konsument obowiązuje od 01.09.2021r, dotyczy pożyczki w wysokości od 2.000 do 10.000 zł, zawieranych na okres od 6 do 25 miesięcy za pośrednictwem strony www.aviorfinance.pl. Przykład reprezentatywny dla pożyczki „Konsument”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 56,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 181,15 zł, oprocentowanie zmienne 15,50%, całkowity koszt kredytu 1 181,15 zł (w tym: koszty pozaodsetkowe 773,10zł, odsetki 408,05 zł), okres 19 miesięcy, 18 miesięcznych równych rat po 219,76 zł, oraz ostatnia rata wyrównująca 225,47 zł. Kalkulacja na dzień 12.02.2024 r.

  Informacja wymagana przez Google dla reklam produktów i usług finansowych:

  Minimalny okres spłaty pożyczki konsumenckiej: 6 miesięcy, maksymalny okres spłaty pożyczki: 42 miesięcy, maksymalne RRSO: 87,08%.

  Minimalny okres spłaty pożyczek dla firm: 12 miesięcy, maksymalny okres spłaty pożyczki 60 miesięcy, maksymalne RRSO 79,64%.

   

  Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności
  Obecnie możesz zawrzeć umowę online tylko jako przedsiębiorca lub rolnik.
  Pożyczki konsumenckie można zawierać w lokalnych punktach obsługi. (mapa punktów)