Blog

Faktoring – jak może pomóc rozwinąć Twój biznes?
24 maja, 2024
Autor: Widoczni

Faktoring – jak może pomóc rozwinąć Twój biznes?

Faktoring to dynamicznie rozwijająca się usługa finansowa, która może przynieść Twojej firmie wiele korzyści. Jego rosnąca popularność wynika z potrzeby zwiększenia płynności finansowej przedsiębiorstw, co jest ważne dla ich rozwoju i stabilności. Co to jest faktoring i jak dokładnie działa? W tym artykule przybliżymy tę usługę, jej zalety oraz mechanizmy, które mogą pomóc w rozwoju Twojego biznesu.

Faktoring to usługa, w której każdy z podmiotów biorący udział w tym przedsięwzięciu, ma swoją rolę oraz nazwę. Aby móc sprawnie poruszać się w temacie faktoringu, potrzebny jest krótki opis każdej ze stron transakcji oraz wyjaśnienie, jaką pełni rolę.

FAKTOR – to instytucja finansująca faktury, należą do nich banki, skoki oraz firmy pożyczkowe. 

FAKTORANT – to przedsiębiorca wnioskujący o faktoring, który wystawia faktury za świadczenie swoich usług lub sprzedaż produktów.

KONTRAHENT (Faktoranta) – to przedsiębiorca, który współpracuje z Faktorantem, jest stroną kupującą usługi lub produkty od Faktoranta i jest zobowiązany do zapłaty wystawionych przez niego faktur.

Czym jest faktoring?

Faktoring – co to jest? To usługa finansowa polegająca na sprzedaży przez przedsiębiorstwo swoich wierzytelności, wynikających z wystawionych faktur, firmie faktoringowej. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo otrzymuje natychmiastową gotówkę za faktury, które normalnie byłyby płatne w przyszłości. Jak działa faktoring? Faktor wypłaca firmie zaliczkę na poczet wartości faktury, zazwyczaj od 70% do 90%, a resztę przekazuje po uregulowaniu płatności przez kontrahenta, po potrąceniu prowizji. Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskuje płynność finansową, co pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań, inwestowanie w rozwój oraz unikanie zatorów płatniczych. Faktoring jest szczególnie korzystny dla firm, które często borykają się z długimi terminami płatności, pozwalając im na szybki dostęp do środków finansowych bez konieczności zaciągania kredytów.

Rodzaje faktoringu

Rodzaje faktoringu dzielą się głównie na faktoring pełny (bez regresu), faktoring niepełny (z regresem) oraz faktoring mieszany. Każdy z tych rodzajów może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności firmy, oferując elastyczne możliwości zarządzania płynnością finansową.

Faktoring pełny (bez regresu)

W przypadku faktoringu pełnego to firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Jest to bezpieczna opcja dla przedsiębiorstw, które chcą zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności swoich odbiorców. Faktor przejmuje odpowiedzialność za ewentualne problemy z płatnościami, co zwiększa bezpieczeństwo finansowe Twojej firmy.

Faktoring niepełny (z regresem)

W tym wariancie to przedsiębiorstwo (Faktorant) ponosi ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Faktor wciąż dostarcza płynność finansową, ale w razie problemów z płatnością to firma musi zwrócić środki faktorowi. Jest to tańsza opcja, jednak wiąże się z większym ryzykiem.

Faktoring mieszany

Jest to połączenie obu powyższych rodzajów faktoringu, gdzie część ryzyka jest przeniesiona na firmę faktoringową, a część na przedsiębiorstwo. To elastyczne rozwiązanie, które pozwala dostosować usługę do specyficznych potrzeb Twojej firmy.

Faktoring – jak może pomóc rozwinąć Twój biznes?

Usługa faktoringowa to potężne narzędzie finansowe, które znacząco wpływa na rozwój przedsiębiorstwa poprzez poprawę płynności finansowej. Dzięki natychmiastowemu dostępowi do gotówki za wystawione faktury, firmy mogą szybko spłacać swoje zobowiązania, inwestować w rozwój oraz unikać kosztownych opóźnień w płatnościach. Poprzez eliminację ryzyka zatorów płatniczych, przedsiębiorstwa zyskują większą stabilność finansową, co umożliwia im efektywniejsze planowanie i realizację strategii biznesowych. Dodatkowo, faktoring pomaga w budowaniu zaufania w relacjach z dostawcami i klientami, dzięki terminowym płatnościom. Możliwość wyboru odpowiedniego rodzaju faktoringu, takiego jak pełny, niepełny czy mieszany, pozwala firmom dostosować usługę do swoich specyficznych potrzeb, zapewniając maksymalną elastyczność i bezpieczeństwo. W rezultacie, faktura faktoringowa i sam faktoring nie tylko poprawiają bieżącą kondycję finansową przedsiębiorstwa, ale również stwarzają solidne fundamenty do długoterminowego wzrostu i konkurencyjności na rynku.

Wybierz faktoring w Avior Finance

Decydując się na usługi faktoringowe oferowane przez Avior Finance, zyskujesz dostęp do sprawdzonych rozwiązań finansowych, które wspierają rozwój Twojego biznesu. Znajdziesz u nas nie tylko usługi faktoringowe, ale również:

Dzięki współpracy Avior Finance z Mevior sp. z o.o., obie spółki są w stanie jeszcze lepiej spełniać potrzeby swoich klientów, zapewniając finansowanie w oczekiwanej wysokości i czasie. Avior Finance i Mevior łączą swoje doświadczenie oraz zasoby, aby dostarczyć kompleksowe i elastyczne usługi finansowe, dostosowane do specyficznych wymagań Twojej firmy. W Avior Finance możesz otrzymać pożyczkę na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w Mevior możesz wnioskować o faktoring, obie usługi są oferowane jednocześnie, co pozwoli Ci w jednym miejscu, uzyskać rozwiązanie finansowe dla Twojej firmy.

Więcej informacji na temat oferty oraz korzyści wynikających z faktoringu znajdziesz na stronie Mevior. Dzięki tej współpracy, klienci mogą liczyć na szybki dostęp do kapitału obrotowego, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie finansami i dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa.

  Kontakt
  Napisz do nas


  Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej oraz ryzyka kredytowego wnioskującego, a ostateczne warunki kredytowania zależą od wyniku tej oceny. Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
  Oferta pożyczkowa dla DLA FIRM obowiązuje od 01.09.2021r, dotyczy pożyczki w wysokości od 4.000 do 50.000 zł, zawieranych na okres od 6 do 48 miesięcy za pośrednictwem strony www.aviorfinance.pl. Umowa o pożyczkę zawierana jest na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w trybie i na warunkach określonych w Tytule XIX (art. 720 –724 ) Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem postanowień ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1083 z późn. zm.) i nie może być przeznaczona na cele konsumpcyjne. Pożyczka uruchamiana jest bezpośrednio na konto firmowe Pożyczkobiorcy.

  Przykład reprezentatywny dla pożyczki „DLA FIRM”: całkowita kwota kredytu wraz z kredytowanymi kosztami kredytu 28 040,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 32 863,71zł, oprocentowanie zmienne 15,50%, całkowity koszt kredytu 12 863,71zł (w tym: prowizja 1800,00 zł, opłata administracyjna 6 240,00 odsetki 4 823,71zł), okres 24 miesiące, 23 miesięczne równe raty po 1 366,24 zł, oraz ostatnia rata wyrównująca 1 440,19 zł. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 67,94 %. Kalkulacja na dzień 12.02.2024 r.

  Oferta pożyczkowa Konsument obowiązuje od 01.09.2021r, dotyczy pożyczki w wysokości od 2.000 do 10.000 zł, zawieranych na okres od 6 do 25 miesięcy za pośrednictwem strony www.aviorfinance.pl. Przykład reprezentatywny dla pożyczki „Konsument”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 56,93%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 3000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 4 181,15 zł, oprocentowanie zmienne 15,50%, całkowity koszt kredytu 1 181,15 zł (w tym: koszty pozaodsetkowe 773,10zł, odsetki 408,05 zł), okres 19 miesięcy, 18 miesięcznych równych rat po 219,76 zł, oraz ostatnia rata wyrównująca 225,47 zł. Kalkulacja na dzień 12.02.2024 r.

  Informacja wymagana przez Google dla reklam produktów i usług finansowych:

  Minimalny okres spłaty pożyczki konsumenckiej: 6 miesięcy, maksymalny okres spłaty pożyczki: 42 miesięcy, maksymalne RRSO: 87,08%.

  Minimalny okres spłaty pożyczek dla firm: 12 miesięcy, maksymalny okres spłaty pożyczki 60 miesięcy, maksymalne RRSO 79,64%.

   

  Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności
  Obecnie możesz zawrzeć umowę online tylko jako przedsiębiorca lub rolnik.
  Pożyczki konsumenckie można zawierać w lokalnych punktach obsługi. (mapa punktów)